Program

Giving Life to Education. Learning together, Living together

Du er invitert til å dele dine beste erfaringer på en måte som inspirerer og lar oss tenke visjonært om framtidens utdanning.

You are invited to share your experiences in a conference devoted to envisioning and inspiring the future education of youth.

DAY 1: 25th of April

Velkommen til registrering mellom kl. 08.00 -09.00.   Det serveres kaffe og frukt i foajeen.

Registration from 08.00 – 09.00.   Coffee and fruit will be served in the foyer.

09.00

Åpning ved konferansegruppa: NTNU v/ professor Ottar Ness, TAOS v/ professor Kenneth Gergen, leder UngInvest AIB Ingebjørg Mæland sammen med unge læringskolleger.

Inauguration by the conference group: Professor Ottar Ness of the Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Professor Kenneth Gergen of the TAOS Institute, Ingebjørg Mæland, director of UngInvest AIB, together with young learning colleagues.

09.30

Keynote v/ professor David Giles fra Flinders Universitet, Australia:

Relational Sensibilities in Education
The teacher-student ‘relationship’ is critical to the nature of educational experiences. Exploring the expression and movement of relational sensibilities within specific learning experiences provides an alternative perspective on what it means ‘to be together’ relationally.

Kaffepause – Coffee break

10.40

Keynote: psykologistudent Tim Fillip Steinsveen, om hans erfaringer med fleksible styrkebaserte læringsløp i videregående skole.

Ungdommene – den hemmelige og viktige ingrediensen for positive og framtidsrettede endringer i utdanning. Hvordan kan nye positive fortelleringer om ungdommene endre bildene og forståelsen ungdommene har av seg selv, og hvordan kan de bidra til å endre ungdommenes rolle i skole og samfunn?

Keynote speech by psychology student Tim Fillip Steinsveen: Experiences of flexible strength-based learning pathways in secondary school.

Young people, the secret and important ingredients for positive, important and forward-looking change in educational pathways. How can new and positive narratives about young people change how they see and understand themselves, and how can these change the role of young people in school and in society?

11.10

Keynote: Professor Kenneth Gergen:

Co-Constructing Worlds: An Introduction to Appreciative Search​.  Gergen will introduce central ideas in social constructionist theory, and their important in creating new futures.  ​

Ingebjørg Mæland og Ottar Ness kommenterer og åpner opp for spørsmål fra salen.

Ingebjørg Mæland and Ottar Ness comment and invite questions from the floor.

12.00-13.00

Lunsj – Lunch

13.00

Gruppearbeid hvor alle deler sine beste erfaringer fra gode læringsopplevelser. Vi benytter aksjonsforskningsprosess, som har gode strategier for samskaping og dybdelæring. Spørsmålet vi undersøker er:

 Hvordan kan vi sammen skape læringsfellesskap, der alle opplever tilhørighet, mestring og læringsglede, slik at alle lærere mer enn forventet, får gode liv og bidrar aktivt i samfunnsutviklingen?      

Group work in which everyone shares their best learning experiences. We employ the action research process, which has useful strategies for co-creation and in-depth learning. The question we are considering is:

How can we work together to create a learning fellowship where everyone feels a sense of belonging, a sense of achievement and an enthusiasm for learning, so that all students learn more than expected, have a good life and make an active contribution to social development?            

      

14.00-14.15

Pause – Break

Gruppearbeidet fortsetter. Målet er å konstruere nye prototyper på læringsfellesskap hvor alle opplever tilhørighet, mestring og læringsglede.

Prosjektleder Åse Bratthammer og to rektorer fra Rogaland: Erfaringer med bruk av AI i videregående skole og utvikling av UngInvest-lignende avdeling.

Group work continues. The aim of designing new prototypes of a learning fellowship, where everyone feels a sense of belonging, a sense of achievement and an enthusiasm for learning.

The project leader Åse Bratthammer and two headmasters from Rogaland: Experience of using AI in secondary school and developing a department along the lines of UngInvest.

 

17.00

Inspirasjonsutstilling i foajeen. Her inviterer vi deltakerne til å presentere egne spennende, nyskapende erfaringer, bøker, metodeverktøy m.m. Hvis du vil, lag en stand, vis en video etc.

Inspirational display in the foyer. We will be inviting participants to present their own exciting, innovative experiences, books, method tools etc. If you like, you can create a stand, show a video etc.

 

19.30

Festmiddag med musikkinnslag – Gala dinner with musical entertainment

 

DAY 2: 26th of April

«Verden er i endring og lederskapet må følge med.» Hva betyr det for skoleutvikling?

“The world is undergoing change. The leadership has to keep up.” What does this mean for development of education?

08.00-09.00

Musikk i foajeen og registering for nye deltakere – Music in the foyer and registration for new participants.

 

09.00

Musikk ved ungdommer. Velkommen ved fylkesordfører Buskerud Roger Ryberg.

 —

Music by young people. Welcoming speech by Roger Ryberg, chairman of Buskerud county.

09.10

Åpning ved leder for kronprinsparets fonds styre Kristin Halvorsen.

 —

Inaugural speech by Kristin Halvorsen, director of board of the Crown Prince and Crown Princess’ Foundation.

09.30

Keynote ved professor Kenneth Gergen: Utdanning I en verden som endrer seg. Det relasjonalle imperativ.

 —

Keynote by Professor Kenneth Gergen: Education in a Liquid World: The Relational Imperative

10.15

Ottar Ness: Samskaping og styrkebasert tilnærming for å skape verdige liv for alle, knyttet til bærekraftmålene. Relasjonell kapasitet, hva er det?

 —

Professor Ottar Ness: Co-creation and a strength-based approach in order to create a dignified life for all, linked to sustainability targets. Relational capacity, what is it?

10.30

Kaffepause – Coffee Break

10.45

Åse Falch og Ingebjørg Mæland: Nye deltakere involveres i hovedspørsmålet fra dag en:

Hvordan kan vi sammen skape læringsfellesskap, der alle opplever tilhørighet, mestring og læringsglede, slik at alle lærere mer enn forventet, får gode liv og bidrar aktivt i samfunnsutviklingen?           

Hva kan skje når en hel skole, en hel organisasjon eller virksomheter på tvers, setter seg felles drømmer og utvikler felles tankesett og verdier? Dere får høre det, se det og bidra til det.

Åse Falch and Ingebjørg Mæland: New participants in the Learning Festival will be incorporated into the preceding day’s Appreciative Search in the principal question from day one:

How can we work together to create a learning fellowship, where everyone feels a sense of belonging, a sense of achievement and an enthusiasm for learning, so that all students learn more than expected, have a good life and make an active contribution to social development?

12.00-13.00

Lunsj – Lunch

13.00

Phd Gro Emmertsen Lund: Individ- og relationstænkning skaber forskellige positioner og tilblivelsesmuligheder for børn og unge.

Gro Emmertsen Lund, Ph.D.: Individual and relational thinking can create very different positions and processes of becoming for children and youth. So how can we prevent social exclusion by the way we think?

13.30

Professor David Giles fra Flindern University: Relasjonell ledelse i utdanning.

Giles beskriver karakteristikker av ‘relasjonelt lederskap’ fra et fenomenologisk perspektiv. Lederskap er alltid relasjonelt, alternativt, fellesskap er essensen av lederskap. Dette gjelder både for ledelse av organisasjoner og for klasseledelse.

Professor David Giles of Flinders University: Relational Leading in Education.

Giles describes characteristics of “Relational Leadership” from a phenomenological perspective. Leadership is always relational; alternatively, relationships are the essence of leadership. This is true for organisational leadership as it is for teacher-leadership.

Pause – Break

14.30

Prosjektansvarlig for kompetanse i Viken Solveig Helene Olsen og fylkesutdanningsdirektør i Buskerud Jan-Helge Atterås:

Hvordan kan vi lede sammen slik at alle ungdommer og ansatte i Norges største fylkeskommune skal oppleve tilhørighet, mestring og læringsglede?

Solveig Helene Olsen project manager of Viken County and Jan-Helge Atterås, director of education in Buskerud county:

How can we work together in leadership roles to ensure that all young people and employees in Norway’s largest county, experience a sense of belonging, a sense of achievement and an enthusiasm for learning?

14.50

Et bredt sammensatt panel utfordres av framtiden: Ungdommene har regien. Dette er vår drøm? Hvordan kan vi sammen realisere drømmen?

Based on this understanding of leadership, do we have an opportunity to create the desired future? We can all do things differently now. What are the most important moves?

15.00

Arbeidsgruppa for læringsfestivalen takker alle deltakere og ønsker vel hjem.

The working group for the learning festival thanks all the participants and wishes them a safe journey home.

Working together...

...to give life to education

Collaborating Institutions

With the Support of